Wordt de waarborg teruggestort?

Bij Interim Car wordt de waarborg teruggegeven bij het terugbrengen van het voertuig.

Indien wij gesloten waren wanneer u de wagen terug gebracht heeft, vragen wij om tijdens de openingsuren terug te keren voor de waarborg te ontvangen

Dit komt omdat wij de waarborg niet terugstorten.

Bij grote huurperiodes wordt de waarborg van de huur geminderd.